• ظرفیت فشار فشرده سازی کمپرسور در ساعت-مترمکعب 4500-200
 • مناسب برای کاربردهای سی ان جی تا 250 کیلووات
 • میزان فشار ورودی گاز: بار100الی1
 • در دو نسخه با کانوپی و بدون کانوپی ضد صدا .
 • قطعات با کیفیت بالا که برای حداکثر خدمات جایگاه با زمان بیشتر طراحی شده است.
 • کمپرسور چند مرحله ای و طبق سفارش خریدار ونسبت به فشار گاز ورودی
 • موتور الکتریکی با تسمه (وی) شکل جفت شده ودارای کوبل مستقیم
 • هوای سرد برای چارچوب کمپرسور نفت و گاز
 • نیروی منسجم و یکپارچه و تابلو فرمان با صفحه لمسی ودارای سیستم اسکادا
 • وراتباط از راه دور از طریق اینترنت ومدیرت جایگاه.
 • سیستم کاهش منسجم و یکپارچه
 • میزان فشار ورودی: 1450-4 P