• شیلنگ آنتی استاتیک برای کاربردهای سوخت گیری CNG تا ۳۵۰  بار (psi 5000)
  • شیلنگ ها نیازمند ملزومات ISO 15500-17, SAE J517 100R8 می باشد
  • شیلنگ ها تحت گواهی ANSI/CSA ngv4-2-2014CSA 12.52-2014 بوده و در سیستم های توزیع گاز طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد
  • محدوده دما : (40C to +70 C (-40F to +158F-