خشک کن های گازی زدودن بخار را به انبار سازی دراولویت قرار می دهد. مقدار زیاد آب می تواند منجر به مسدود شدن سیستمهای سوختگیری سی ان جی و همچنین خوردگی در لوله و اتصالات مخازن گردد. مدلهای موجود عبارتند از تاورهای دستی، تک ،دو گانه و خشکن های خودکار می باشد.